Tuotteet

Nautojen teurastusratkaisut

  • Nautaeläinten teurastuslinja

    Nautaeläinten teurastuslinja

    Nautojen teurastuslinja on koko karjan teurastusprosessi.Se tarvitsee teurastuslaitteita ja toimijoita.On huomioitava, että vaikka teurastuslinjan automaatio on kuinka edistyksellinen tahansa, se tarvitsee työntekijöitä auttamaan konetta teurastuksen viimeistelyssä. Nautateurastuslinjan uudistamisen myötä voimme ehkä tulevaisuudessa suunnitella automaattisen teurastuslinjan.